Машинско чистење на соларни панели

Снимање на соларни панели со термовизиска камера

Мерења со помош на најсовремени инструменти

Детален извештај за извршени активности

КОНТАКТ

+389 70 296 618 info@entech.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

9:00 – 17:00

ПОДДРЖАНО ОД

Вршиме професионално сервисирање на соларни централи

НАРАЧАЈТЕ


СПОДЕЛЕТЕ

ПРОЕКТОТ Е ПОДДРЖАН И КОФИНАНСИРАН ОД СТРАНА НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ