НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Нашиот пристап кон проектирањето е професионален, ентузијастички и позитивен со цел максимална продуктивност и прецизност

Подолу можете да погледнете дел од проектите на Ентех

Одржување на фотонапонска електрична централа

Проект за електрични инсталации за надградба на куќа, на ул. ,,Франце Прешерн” бр.125

Проект за електрични инсталации за надградба на куќа, на ул. ,,Франце Прешерн” бр.126

Проект за електрични инсталации за реконструкција на Студентски дом ,,Томе Стефановски-Сениќ”

Проект за електрични инсталации за објект – семејна куќа за индивидуално домување

Проект за пренамена на постоечки објект во електрана на биомаса со моќност 600kW

Проект за електрични инсталации за деловен простор на ,,Аirbus”

Проект за електрични инсталации за адаптација на простор во Игротека

Проект за пренамена на постоечки објект во електрана на биомаса со моќност 800kW

Проект за електрични инсталации за деловен простор на ресторан П+3

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ

За да може денес и во иднина на своите коминтенти да им овозможи ефикасни и сигурни решенија, Ентех има склучено партнерски договори со компании со врвен квалитет на опрема и сервис.