Нечистотијата го намалува произдовството

Соларните панели генерално се самопрочистувачки систем, но во особено сувите подрачја / периоди или кога наклонот на панелот е минимален, прашината, лисјата и другите супстанции и честички во воздухот, како што се измет на птици, со тек на време можат да се наталожат и негативно да влијаат на роизводството на електрична енергија. Нечистотијата и изметот од птици не мора да покриваат цел панел за да имаат негативен ефект. Освен негативното влијание на самото производство, неодржување на соларните панели од аспект на редовно чистење на истите, доведува и до намалување на животниот век на панелот и опремата.

Заради наведеното, неопходно е да се планира и реализира редовно чистење на површината на соларните панели.